VIN Decoder

Ange VIN koden i rutan nedan för att få information om fordonet

Decode Any Car VIN Here

Free VIN Decoder by Decode This!

Förstå strukturen och betydelsen av fordonsidentifikationsnummer

Vehicle Identification Numbers, eller VIN, är unika 17-siffriga koder som tilldelats varje bil, lastbil och motorcykel som tillverkats i USA sedan 1981. Dessa nummer fungerar som fordonets ”fingeravtryck” och används för att identifiera och spåra fordon under hela deras livstid.

Strukturen för ett VIN är standardiserat och består av 17 tecken, som var och en representerar en specifik information om fordonet. De tre första tecknen, kända som ”World Manufacturer Identifier” (WMI), identifierar fordonets tillverkare och ursprungsland. Till exempel skulle ett WMI på ”1N4” indikera att fordonet tillverkades av Nissan i USA.

Det fjärde till åttonde tecknet, avsnittet ”Vehicle Attributes”, ger information om fordonets modell, karossstil och motortyp. Till exempel skulle det fjärde till åttonde tecknet i ett VIN på ”1N4AL21E37C” indikera att fordonet är en Nissan Altima Sedan med en 2,5-liters motor.

Det nionde tecknet, känt som ”Kontrollsiffran”, används för att verifiera riktigheten av VIN. Den beräknas med hjälp av en komplex algoritm som tar hänsyn till de andra 16 tecknen i VIN.

Det tionde tecknet, känd som ”Model Year”-koden, anger vilket år fordonet tillverkades. Till exempel skulle en ”7” indikera att fordonet tillverkades 2007.

Det elfte till sjuttonde tecknet, känd som avsnittet ”Produktionssekvens”, ger information om det specifika fordonets produktionsnummer och alternativ. Produktionsnumret är unikt för varje fordon och används för att spåra det under hela dess livstid.

Det är viktigt att notera att VIN inte bara används i USA utan också en internationell standard, och ett VIN från ett land kan erkännas i ett annat. International Organization for Standardization (ISO) utvecklade standarden ISO 3779 1983, senast uppdaterad 2010. Denna standard definierade strukturen och formatet för VIN, vilket säkerställer att alla VIN läses och förstås på samma sätt, oavsett var de tillverkades eller registrerad.

VIN-nummer är viktiga för fordonsregistrering, spårning av produktionsnummer och tillval och identifiering av specifika fordonsegenskaper. De spårar ett fordons historia, inklusive olyckor, stölder eller översvämningsskador. Dessutom används VIN-nummer av försäkringsbolag för att verifiera ett fordons märke, modell och år när en policy utfärdas, och tillverkare för att spåra vilka fordon som påverkas av ett återkallande.

Så VIN är en viktig komponent i bilindustrin, det fungerar som fordonets ”fingeravtryck” och ger en mängd information om ett fordons historia och egenskaper. Att förstå strukturen och betydelsen av varje siffra i ett VIN kan hjälpa fordonsägare och proffs i branschen att bättre spåra och underhålla sina fordon. Dessutom är det viktigt att vara medveten om den internationella standardiseringen av VIN, och hur det gör det lättare för alla aktörer inom fordonsindustrin att förstå och använda dem på rätt sätt.