Villkor & Regler

För att använda sidan måste du vara minst 18 år

Alla annonser måste följa svensk lagstiftning

Att skapa ett konto och annonsera är gratis. Annonsen ligger för närvarande inne i 60 dagar.

Annonser på vår webbsida kan även komma att delas på andra digitala social medier.

Alla annonser måste ha någon koppling till Jänkebilar, Usa eller jänkebilskulturen. Annonser om T.ex Europeiska fordon kommer ej att godkännas.

Alla ekonomiska transaktioner och eventuella frakter av annonserad vara sker direkt mellan säljare och köpare.

Jänkare.se eller dess ägare kan inte hållas ansvarig för eventuella ekonomiska förluster på grund av eventuella tekniska problem med webbsidan.

Jänkare.se eller dess ägare har heller inget ansvar över objekten som annonseras på webbsidan.

Jänkare.se och dess ägare kan, utan att meddelande getts härom, både blockera och radera annonser och kontoinnehavare från webbsidan. Jänkare.se och dess ägare har inget ansvar för de eventuella ekonomiska förluster som detta kan medföra någon part.

Eventuella tvister mellan köpare och säljare löses utan Jänkare.se eller dess ägares inblandning.