Åtdragningsmoment Ford Sb

  • 260 c.i.d.
  • 289 c.i.d.
  • 302 c.i.d.
Fastener TypeFt.lbsNm
Main Cap Bolts60-70 ft.-lbs.81-95 Nm
Connecting Rod Bolts22-25 ft.-lbs. (40-45 ft.-lbs. for 289TP and Boss 302)30-34 Nm (54-61 Nm for 289TP and Boss 302)
Cylinder Head Bolts65-72 ft.-lbs.88-98 Nm
Rocker Arms17-23 ft.-lbs.23-31 Nm
Intake Manifold Bolts23-25 ft.-lbs.31-34 Nm
Oil Pump Bolt23-28 ft.-lbs.31-38 Nm
Cam Bolts40-45 ft.-lbs.54-61 Nm
Cam Thrust Plate Bolts8-10 ft.-lbs.11-14 Nm
Harmonic Damper Bolt70-90 ft.-lbs.95-122 Nm
Flywheel/Flexplate Bolts75-85 ft.-lbs.102-115 Nm
Pressure Plate Bolts35 ft.-lbs.47 Nm
Front Cover Bolts12-15 ft.-lbs.16-20 Nm

Ford Windsor engine:

  • 351W
Fastener TypeFt.lbsNm
Main Cap Bolts95-105 ft.-lbs.129-142 Nm
Connecting Rod Bolts40-45 ft.-lbs.54-61 Nm
Cylinder Head Bolts90-100 ft.-lbs.122-136 Nm
Rocker Arms17-23 ft.-lbs.23-31 Nm
Intake Manifold Bolts23-25 ft.-lbs.31-34 Nm
Oil Pump Bolt23-28 ft.-lbs.31-38 Nm
Cam Bolts40-45 ft.-lbs.54-61 Nm
Cam Thrust Plate Bolts8-10 ft.-lbs.11-14 Nm
Harmonic Damper Bolt70-90 ft.-lbs.95-122 Nm
Flywheel/Flexplate Bolts75-85 ft.-lbs.102-115 Nm
Pressure Plate Bolts35 ft.-lbs.47 Nm
Front Cover Bolts12-15 ft.-lbs.16-20 Nm

Obs

Dessa specifikationer är för bultar av standardtyp med tunnflytande motorolja applicerad på gängorna och på undersidan av bulthuvudet. Moly och andra smörjmedel ger en minskad friktion och ökad bultspänning, vilket kommer att påverka vridmomentet. Om du använder eftermarknads prestandabultar som t.ex. ARP, så bör du följa deras rekommenderade åtdragningsmoment.