Åtdragningsmoment Ford FE

 • Ford Big Block, FE Series,
  • 360 c.i.d.
  • 390 c.i.d.
  • 406 c.i.d.
  • 427 c.i.d.
  • 428 c.i.d.
Fastener TypeFt.lbsNm
Main Cap Bolts95-105 ft.-lbs.129-142 Nm
Crossbolts (406, 427)40 ft.-lbs.54 Nm
Connecting Rod Bolts40-45 ft.-lbs. (53-58 ft.-lbs. for 406 and 427)54-61 Nm (72-79 Nm for 406 and 427)
Cylinder Head Bolts80-90 ft.-lbs. (100-110 ft.-lbs. for 1963-1967 427)108-122 Nm (136-149 Nm for 1963-1967 427)
Rocker Arm Shaft Bolts40-45 ft.-lbs.54-61 Nm
Intake Manifold Bolts32-35 ft.-lbs.43-47 Nm
Oil Pump Bolt12-15 ft.-lbs.16-20 Nm
Cam Bolts40-45 ft.-lbs.54-61 Nm
Harmonic Damper Bolt70-90 ft.-lbs.95-122 Nm
Flywheel/Flexplate Bolts75-85 ft.-lbs.102-115 Nm
Pressure Plate Bolts35 ft.-lbs.47 Nm
Front Cover Bolts12-15 ft.-lbs.16-20 Nm

Obs

Dessa specifikationer är för bultar av standardtyp med tunnflytande motorolja applicerad på gängorna och på undersidan av bulthuvudet. Moly och andra smörjmedel ger en minskad friktion och ökad bultspänning, vilket kommer att påverka vridmomentet. Om du använder eftermarknads prestandabultar som t.ex. ARP, så bör du följa deras rekommenderade åtdragningsmoment.