Åtdragningsmoment Chrysler Sb

  • Chrysler Small Block, LA Series,
    • 273 c.i.d.
    • 318 c.i.d.
    • 340 c.i.d.
    • 360 c.i.d.
Fastener TypeFt & In- lbsNm
Main Cap Bolts85 ft.-lbs.115 Nm
Connecting Rod Bolts (Plain)45 ft.-lbs.61 Nm
Cylinder Head Bolts, 273-31885 ft.-lbs.*115 Nm
Cylinder Head Bolts, 340-36095 ft.-lbs.*129 Nm
Rocker Shaft Bracket Bolts17 ft.-lbs.23 Nm
Intake Manifold Bolts35 ft.-lbs.47 Nm
Oil Pump Cover Bolt95 in.-lbs.11 Nm
Oil Pump Attaching Bolt35 ft.-lbs.47 Nm
Oil Pan Bolts15 ft.-lbs.20 Nm
Cam Locking Bolt35 ft.-lbs.47 Nm
Cam Thrust Plate Bolts210 in.-lbs.24 Nm
Harmonic Damper Bolt135 ft.-lbs.183 Nm
Flywheel/Flexplate Bolts55 ft.-lbs.75 Nm
Flywheel Housing to Engine Block Bolts50 ft.-lbs.68 Nm
Flexplate to Torque Converter Bolts270 in.-lbs.31 Nm
Clutch Housing Bolts30 ft.-lbs.41 Nm
Front Cover Bolts30 ft.-lbs.41 Nm
Water Pump Bolts30 ft.-lbs.41 Nm

* Följ orginal åtdragningsföljd för bultarna

Obs

Dessa specifikationer är för bultar av standardtyp med tunnflytande motorolja applicerad på gängorna och på undersidan av bulthuvudet. Moly och andra smörjmedel ger en minskad friktion och ökad bultspänning, vilket kommer att påverka vridmomentet. Om du använder eftermarknads prestandabultar som t.ex. ARP, så bör du följa deras rekommenderade åtdragningsmoment.

  • Observera att vissa specifikationer är i inch-pounds, snarare än foot-pounds. Läs tabellen noggrant för att förhindra avdragna bultar på grund av för högt vridmoment.